Fizikakönyv

© ifj. Zátonyi Sándor, 2014–2022.

Tartalom Fogalmak Törvények Képletek Lexikon
Fizikakönyv embléma
Az első magyar gyorsító Van de Graaff-generátora (FizFotó 0686)                 
A speciális relativitáselmélet és a kvantummechanika elemei
A tömegnövekedés
A tömeg és az energia kapcsolata
A fény kettős természete. A foton
A de Broglie-hullám
Az elektron hullámtermészete
A határozatlansági törvény
A gázok vonalas színképe
A fénykibocsátás és fényelnyelés
Az elektron energiája a hidrogénatomban
A kvantumszámok
Az atomok periódusos rendszere

Kulcsszó felhő:
Abszorpciós színkép alapállapot atom atommodell. Balmer-sorozat Brackett-sorozat. Compton-effektus. De Broglie-hullám. Elektron elemi töltés emissziós színkép energia. Fényelektromos egyenlet fizika fizikai mennyiség fizikakönyv foton főkvantumszám frekvencia. Gerjesztett állapot gyorsulás. Határozatlansági törvény hullámhossz hullám–részecske kettősség. Idő impulzus indukált emisszió. Kísérlet koordináta-rendszer könyv kvantumszámok. Lendület lézer Lyman-sorozat. Nyugalmi tömeg. Mágneses kvantumszám megfigyelés mellékkvantumszám mérés mértékegység mérőszám modellalkotás modern fizika mozgási tömeg. Paschen-sorozat periódusos rendszer Pfund-sorozat. Rezgésszám részecske–hullám kettősség Rydberg-állandó. Skalár speciális relativitáselmélet spinkvantumszám. Tankönyv terjedési sebesség. Vektor. Zátonyi Sándor.